ProjektNyheterKontoretKontakt
Strandell Arkitektkontor har sedan starten haft en 
mångfald av uppdrag för fastighetsbolag, entreprenörer, kommuner
och privatpersoner, företrädesvis inom Göteborgsområdet och
Västsverige.

Strandell Arkitektkontor finns i Konsulthuset i Kungsbacka, ett trivsamt
företagshus med centralt läge.
I huset finns dessutom flera andra konsulter i byggbranschen 
- arkitekt, konstruktör och elkonsult.
Detta nätverk möjliggör att utföra större uppdrag i samverkan.VILL DU...

...ha ett vackert hus?

...veta om Du ska bygga nytt eller bygga om?

...veta hur Du ska utnyttja Din tomt?

...ha en effektiv och lättskött byggnad med långsiktig kvalitet?

...utveckla Din fastighet för framtiden?

...få nya idéer?

...anlita en engagerad och erfaren arkitekt med kvalitetsmedvetande?

...ha en kostnadsmedveten projektering till ett konkurrenskraftigt pris?

Om Du har svarat ja på minst en av ovanstående frågor - hör av dig!

Idéskisser och utredningar, program- och bygglovshandlingar, 
myndighetskontakter, samordning, presentationsritningar, 
arbetsritningar och beskrivningar avseende till-, om- och 
nybyggnad av flerbostadshus, kontor och industri, skolor, 
kommersiella lokaler, villor och fritidshus, mm.